מאיר טל 

1/1/1999 - 1/1/1914

מאיריקו (מאיר) טל (טולדו)

 נולד בעיר פרובדיה בבולגריה, הצעיר בין חמישה בנים. למד בבית ספר עברי והצטרף לשומר הצעיר בגיל עשר. לאחר הכשרה עירונית וחקלאית עלה ארצה בגיל עשרים ואחת.

מאיריקו הצטרף לקיבוץ הבולגרי שמאוחר יותר התאחד עם הקיבוץ הליטאי.

היה בין מקימי הקיבוץ  ב-1941 והתגייס למשטרת הישובים  ומאוחר יותר לצבא  

והשתחרר ב-1949. נישא ללאה שפירא ונולדו להם שלושה ילדים: דני, עמנואל וחנה.

בקיבוץ היה חצרן ונוטע, גנן נוי ועבד עד גיל מופלג במנסרה ובפוליגמר. נפטר בגיל 86 שנה.