נתן נמיר 

1/1/1994 - 1/1/1945

נתן נמיר נולד בשנת 1945 בבואנוס- איירס. הוא התייתם מהוריו בגיל צעיר ודודתו גידלה אותו. לפני עלייתו ארצה סיים את לימודיו ואף רכש את מקצועות הדפוס וציור פרסומות, אך הוא עבד כמזכיר במשרד של עורכי דין. 

 נתן הגיע לקיבוץ עם גל ההתנדבות שלאחר מלחמת ששת הימים. הוא סיים את האולפן ונשאר בקיבוץ מתוך בחירה בחיים השיתופיים. נתן היה בולט בגובה קומתו ומאיר פנים לאנשים.         

אחת ממעלותיו הייתה טוב ליבו, אבל הלב חדל לפעם בטרם מלאו לו 49 שנים.

בקיבוץ נתן עבד במפעל העץ ולאחר קורס בישול ברופין עבד במטבח ואהב את המקצוע.

נתן נישא ללוסי, ובשנת 1976 נולד בנם יחידם שי.

נתן שילב בין חיי המשפחה לבין עשייה קיבוצית באולפן הווידיאו בקיבוץ, בצילום בחיי התרבות ועוד. עבודתו האחרונה בספרייה  קרבה אותו לעולם זה, ונתן לא חסך כל מאמץ כדי ללמוד את יסודות העבודה ולתת שירות הולם לחברים.