מינה גרינפלד 

1/1/2006 - 1/1/1915

מינה ויהושע היו מדור המייסדים של רמת השופט,  שניהם ילידי ליטא וחניכי השומר הצעיר. מינה (אמא) עבדה כל השנים בהנהלת חשבונות,  מקצועית, מתמידה ואחראית. יהושע (אבא)  היה סנדלר. הסנדלריה בזכותו הייתה ל"מוסד" בזכות חוש ההומור הנפלא וטוב ליבו.

בשנים האחרונות של חייו עבר לעבוד במנסרה.

                                   אבא נפטר בשנת 1981.  אמא האריכה ימים ונפטרה בשנת 2006