יצחק שפיצר 

1/1/2003 - 1/1/1914

יצחק שפיצר (שפיצחק)

נולד ב- 22 בנובמבר 1914 בכפר קטן בסלובקיה, הצעיר במשפחה. ועבר עם משפחתו לבודפשט. למד בבית-ספר תיכון מקצועי, היה בעל דיפלומה של נגר מוסמך, אך מעולם לא עסק בכך. היה פעיל מאד בתנועת השומר הצעיר בהונגריה, ועקב כך נאלץ לברוח משם בשנת  1937 ולהשאיר את רחל, בת-זוגו, שעלתה שנה אחריו. הגיע לקיבוץ "לשחרור" ונקלט בקלות. שימש כאופה, עבד בפרדסים ובכל עבודה שנדרשה. לאחר עליית הקיבוץ לקרקע עבד בגן הירק ובפלחה. כל חייו החשיב עצמו בראש וראשונה כפלאח, עובד אדמה. בהמשך חייו בקיבוץ שימש כגזבר ומאוחר יותר כמנהל חשבונות, תפקיד שמילא עד גיל 80. היה פעיל מאד בחיי הקיבוץ, מעורב בנעשה ואכפתי. הפסקת העבודה ומאוחר יותר מותה של רחל, בת-זוגו במשך 65 שנות זוגיות, השפיעו עליו קשות ופגעו בבריאותו. נפטר בגיל 88 ב- 2003.

זיוה בתם הבכורה של יצחק ורחל נולדה ברחובות. ראובן, חוה ואלון נולדו ברמת השופט.

לרחל ושפיצחק נכדים ונינים.