דב מגן 

1/1/2010 - 1/1/1915

דב (ברצ'יק) מגן (ליפשיץ)

נולד בשנת 1915 בליטא למשפחה אורתודוכסית מרובת ילדים. דב היה הצעיר שבאחים. אביו ייעד לו בעתיד להיות רב. למד בחיידר ובגיל ההתבגרות התעוררו בו השאלות והספקות על מהות חייו. בעזרת ידידה הוא הגיע לתנועה ועלה ארצה (1932). מכאן התגלגלו חייו להגשמה ציונית ולתרומה משמעותית למדינה ולקיבוץ. את הניה הכיר בתנועה והם התחתנו בארץ בתל-אביב ושם נולד בנם גלי. רוב אחיו ניצלו לאחר המלחמה ועלו ארצה. דב היה פעיל בהגנה ונעדר רבות מהבית. בשנת 1943 הם הצטרפו לקיבוץ רמת השופט.

בשנת 1932 הוא כבר היה מעפיל ובשנת 1935 כבר העלה מעפילים לארץ. הוא היה ממייסדי הפלי"ם והשתתף ברוב הפעולות הימיות של ההגנה - הגלויות והחשאיות. במלחמת קדש הוא העלה יהודים ממרוקו בחשאי. ברצ'יקמילא תפקידים גם בתנועה ובקיבוץ. נפטר בשיבה טובה בשנת 2010 ערב ליל הסדר. בנו גלי נפטר ממחלה בשנת 1995.

זכה בחייו לנכדים ונינים.