לאה זולטי 

1/1/1997 - 1/1/1915

לאה גרסון (הופנונג)- נולדה בעיירה סלופצה בפולין. בילדותה הצטרפה לאה עם אחיה שמוליק (לימים חבר רמת השופט)  לתנועת השומר הצעיר בפולין. ערב מלחמת העולם השנייה היא נישאה לדוד הופנונג. לאחר המלחמה אימצו בני הזוג את שולמית גודלביץ בת אחותה של לאה, אשר  הוריה ניספו בשואה. לאחר עלותם לארץ ב-1950 נולד מנחם, בנם של לאה ודוד. דוד שהיה מזכיר מועצת הפועלים בבאר שבע נפטר בגיל צעיר. לאחר שנתיים של אלמנות הקימה לאה בית חדש ברמת השופט עם נתן ז'ולטי, ושניהם גידלו במשותף את אורה, אברהם ומנחם. לאה נפטרה ברמת השופט בינואר 1997. לאה  עבדה במסירות בטיפול בחולים וכן במחסן הבגדים. ביתם היה כל השנים בית פתוח וחם לאולפניסטים ולחניכי חברות הנוער.