משה קרני 

1/1/2008 - 1/1/1914

משק'ה קרני (קרנובסקי) נולד ב- 1914 בוולקוביסק  שבליטא.

למד בחיידר ובבית-ספר עברי. בגיל  15 נאלץ לעזוב את לימודיו כדי לעזור בפרנסת המשפחה.

בן 17 יצא עם השומר הצעיר להכשרה ובן 19 עלה לקיבוץ הליטאי הראשון בפתח-תקווה.

עבד בפרדס, בבניין, בעגלה והיה ממקימי "מצפה השרון" שהתאחד עם "לשחרור" ברחובות.

כגפיר היה אחראי על מחסן הנשק וכנוטר השתתף ב-1937 בבניית גדר הצפון ובשמירה עליה.

בשנת 1941 היה בין ראשוני המייסדים של קיבוץ רמת השופט. בשואה איבד כמעט את כל משפחתו. שנים רבות היה נגר,

נהג משאית ומכונאי במנסרה של הקיבוץ. ליונינה ומשק'ה שלושה ילדים: נעמי, יורם ומתי.

נפטר בשנת 2008 בגיל 94, מוקף באהבת שלושת ילדיו, 15 נכדיו ו-20 ניניו.