מרדכי ויין 

1/1/2001 - 1/1/1912

מרדכי ווין

נולד באוקרינה ומשם עברה משפחתו לסרביה. בשנת 1930 הוא עלה לארץ והחל לשוטט בה. הוא עבד בעבודות שונות כגון: יבוש ביצות, בבתי הזיקוק בחיפה, בחקלאות ועוד. לבסוף הוא השתקע בבצרון שם קיבל חלקת אדמה בזכות שרותו כנוטר בפרוץ המלחמה.

בשתי ידיו חלב את פרותיו, כנצר לעובדי אדמה פיזר את תבואת החורף במו ידיו. הוא התחתן  והקים משפחה, נולדים לו ילדים ונכדים. לרמת השופט הוא הגיע בהיותו אלמן בן 50 והוא נישא לרחל אבנד, אלמנה גם היא. בקיבוץ הוא נקלט יפה והפך להיות חלק מהנוף. מרדכי הוא מאלה הנוהגים לכנותם "מלח הארץ.