אליעזר ברודנר 

1/1/2000 - 1/1/1914

אליעזר ברודנר -נולד בליטא בקובנה בשנת 1916. שנות המהפכה הרוסית ומלחמת העולם הראשונה טלטלו את משפחתו לחיי נדודים בערבות רוסיה. דבר זה השפיע רבות על השקפתו בהמשך חייו.

בשנת 1934 עלה עם השומר הצעיר לארץ ישראל. בשנת 1941 השתתף בהקמת ובניית קיבוץ רמת השופט. עבד שנים רבות בפלחה ובמספוא וגידל דורות של חקלאים צעירים. האמין בכל מאודו ברעיון הסוציאליסטי ציוני של עם יהודי חופשי במולדתו בארץ ישראל.

הקמת הקיבוץ והגשמת החיים הקיבוציים גרמו לו אושר רב. אהב מאד לטייל  עם מרים רעייתו בשבילי הארץ ובקיבוץ ובגיל מאוחר יותר טיילו רבות בעולם הגדול.

עד יומו האחרון האמין ברעיון הקיבוץ והיה שלם ומאושר בחייו, כפי שאמר לנו פעמים  רבות.

לאליעזר ומרים שתי בנות: נירה ואלה וכן נכדים ונינים.