לוטקה הס 

1/1/2003 - 1/1/1915

לוטקה הס (הולצמן)

לוטקה נולדה בפולין בעיירה קטנה בשם קלצ'ב. אביה היה אופה ובביתם הייתה מאפייה. ללוטקה היו 11 אחים ואחיות. היא הספיקה לברוח ערב פרוץ מלחה"ע (בשנת 1939) במסגרת "השומר הצעיר" בעלייה בלתי לגאלית והגיעה אף היא לגרעין ההכשרה ברחובות "לשחרור". כל משפחתה (קרוב ל-20 איש) הושמדו ביער בבורות סיד ובמשאיות גז, והיא נותרה בודדה בעולם. בנה אדם נפטר בגיל 17 ובעלה ישראל נפטר מצער בשנת 1970. כל ימיה בקיבוץ עבדה לוטקה במטבח והייתה האופה הראשית עד קרוב לגיל 80. לוטקה נישאה בשנית למאיר הולצמן וביתם היה מרכז לילדים והנכדים של שניהם. ללוטקה בת עדנה שלה ארבעה ילדים, ארבעה נכדים וחמישה נינים.