בחירת שלושה חברים.חברות להנהלת הקיבוץ
ולדימיר פוקס

ולדימיר פוקס 

1/1/1991 - 1/1/1901