ניסן כהן 

1/1/2009 - 1/1/1914

ניסן כהן

נולד בעיירה מאלט בליטא, עלה ארצה בשנת 1934 ומשם הגיע עם עוד חברים שעלו מליטא לקיבוץ גן-שמואל. שם הכיר את אשתו לעתיד אסתר ציטל (כהן). הם עברו לגור עם קבוצת החברים ל"מצפה השרון" ברעננה, משם לקיבוץ "לשחרור" ובשנת 1941 היו שותפים להקמת קיבוץ רמת השופט. כל שנותיו עבד במפעל העץ עד גיל 90 שנה.

ניסן נפטר בגיל 95 שנה כשהוא מוקף נכדים ונינים.

נדב כהן בנם היחיד של אסתר וניסן.