בחירת שלושה חברים.חברות להנהלת הקיבוץ
דורה גלעד

דורה גלעד 

1/1/1999 - 1/1/1909