לובה קרון 

1/1/2012 - 1/1/1928

לובה נולדה בשנת 1928 בריגה שבלטבייה. בגיל 3 היא עברה ביחד עם הוריה לארגנטינה. בשנת 1951 מתארגן גרעין להגשמה ברמת השופט והם עולים ארצה, לובה ביניהם. בשנת 1957 היא יוצאת לשליחות בקיבוץ הצעיר שדה יואב. בשנת 1962 היא נישאת לגרשון קרון ונולדים לשניים שתי בנות -גילה ויעל.

לובה עבדה בענפים שונים בקיבוץ ולעת התבגרותה היא הקימה בקיבוץ את ענף הכירכייה.

גרשון בעלה נפטר ממחלה כאשר היא סועדת אותו בנאמנות. השאירה אחריה שתי בנות ונכדה (מיקה).