בחירת שלושה חברים.חברות להנהלת הקיבוץ
חנה בדלר

חנה בדלר 

1/1/2002 - 1/1/1933