יוסף הדר 

1/1/2002 - 1/1/1920

יוסף הדר (נוסבאום) – נולד ב 8.2.1920 י"ט בשבת תר"פ בעיר הולדתו ורשה שבפולין. בשנת 1939 ברח מביתו והצטרף לפרטיזנים ביערות פולין, כל משפחתו ואחיו שנותרו בוורשה נספו בשואה. בצבא הפולני שירת כמ"כ ודרך עירק וסוריה הגיע במסע צבאי לחיפה. הוא ערק למשרדי הסוכנות והופנה לקיבוץ רמת השופט (1942). בקיבוץ הכיר את דברל'ה אשתו. לדברל'ה וליוסף בן, שלמה, נכדים ונינים.

רוב שנותיו עבד בלול, והיה אחראי מדגרה. לעת זיקנה עבד במנסרה וב"בובהרמה". היה פעיל בוועדת החברים והיה חבר של כבוד בחוג הקנסטה. היה אהוב על נכדיו, והיה נוסע בקלנועית ברחבי הקיבוץ.

נפטר בגיל 83 11.7.03 ועל מצבתו נכתב "איש צנוע היה".