דבורה הדר 

1/1/2003 - 1/1/1915

דבורה לוינסון הדר – נולדה ב- 7.4.15 כ"ד ניסן תרע"א בעיר הולדתה וינה בליטא. הייתה חברה בתנועת השוה"צוהפצירה במשפחתה לעלות ארצה לפני המלחמה, דבר שלא צלח. בשנת 1939 הגיעה כמעפילה באונייה "קולורדופנמה", כל החברים של קן וילנה הופנו לקיבוץ "לשחרור".

הייתה בין מייסדי הקיבוץ ולימים הכירה את יוסף ונישאה לו. עבדה מאז ומעולם במתפרה והייתה בשלנית מעולה, הייתה ידועה  בטיגעלאך, וצניידלך וקרפעלאך המעולים שלה. הייתה מבשלת את הוורינייה הנפלאה על הפתילייה וריחה היה נישא בכל רחבי הקיבוץ.

לדברל'ה וליוסף בן, שלמה, נכדים ונינים.

אישה קטנה וחרוצה בעלת ידיים טובות ונשמה של זהב, אשר דאגה תמיד לזולת ולמשפחתה.

נפטרה בגיל 87 – 10.10.03 ועל מצבתה נכתב "אישה מסורה הייתה".