רחל פנקס 

18/6/1975 - 5/2/1888

רחל פנקס נולדה ברומניה, אך משפחתה היגרה וווידין שבבולגריה בילדותה. עיר זו התטיינה בקהילה יהודית עתיקה, שורשית ותוססת ובה הכתה רחל שושרים והייתה גם אחת הפעילות בקהילה זו.

עלתה ארצה בשנת 1948 עם ילדיה מגולת בולגריה ולאחר שנים מספר הצטרפה לבתה וידה שביט חברת קיבוצנו. הייתה לה חכמת חיים בלתי רגילה ואופי פעלתני וגם אחר מות בעלה לא הסתגרה בד' אמותיה והוותה מרכז לאמהות בנות גילה אשר חיבבוה וליווה בכל נפתולי יגונה.

היא אהבה את החיים והשתדלה להפיק מהם את מלא ההנאה התרבותית והחברתית, כשאינה מחשיבה את התועלת החומרנית. היא הייתה אשת שיח ורעים ואהבוה כל ידידותיה ושכניה.

בכל מעודה השתדלה לא להיות לטורח על הזולת ועד יומה האחרון שמרה על צלילות דעתה ועירנותה: קראה עיתון, יומי בבולגרית, ספרות יפה, האזינה לחדשות והייתה ערה למתרחש במדינה ובקיבו ובמקומות העבודה בהן עבדה.

הלכה לעולמה בשיבה טובה. השאירה אחריה משפחה ענפה, ילדים, נכדים ונינים.