ישקה ויתקין 

1/1/1979 - 1/1/1914

ישקה ויתקין נולד בקובנה שבליטא בשנת 1914 והיה חבר בתנועת השומר הצעיר. הוא היה ילד שובב בעל סערת נעורים מתפרצת מחד ומאידך בחור רציני הנרתם לשליחויות תנועתיות וקיבוציות. הוא עבר את המסלול הרגיל של הכשרה ועלייה לארץ לקיבוצי המעבר "מצפה השרון" ו"לשחרור" ולרמת השופט. מיד לאחר מלחמת העולם השנייה נשלח מטעם "ההגנה" והסוכנות היהודית לאדמת גרמניה כדי לקבץ פליטים יהודיים ששרדו את השואה. תקופה זו השאירה בו רושם עז וקשה.

ברמת השופט ישקה עסק בתפקידים רבים אך את מירב מאמציו השקיע בחינוך חברות נוער וגרעינים. הוא ידע ללמד, לקשור קשרים ולחנך. היה מזכיר קיבוץ ורכז ועדות רבות.

לאחר היותו מורה ומחנך עבד במנסרה גם ברצפת הייצור וגם בניהול מחלקות.

נישא לרחל שוב  ובתם עדית נולדה ברחובות והייתה בקבוצת "עופר". ברמת השופט נולדו ישי (קבוצת "שבולים") ושרה (קבוצת "אלון"). ישקה זכה בחייו לנכדים משלושת ילדיו.

ישקה נפטר ממחלה בשנת 1979 והוא רק בן 65 שנה.