ברוך גלנט 

1/1/1984 - 1/1/1915

ברוך גלנט (1915 – 1984) נולד בעיירה ביילסק – פודלסקי במחוז ביאלסטוק שבפולין. בהיותו יתום מאביו נאלץ כבר מגיל צעיר לסייע בפרנסת משפחתו ועם זאת היה מדריך פעיל בקן השומר הצעיר במקום. משפחתו היגרה לארצות הברית אולם כבר אחרי שנה עלה ברוך לישראל (1933) . בייסוד הגרעין "לשחרור" הצטרף אליו וצעד עמו ממשמר-העמק לרחובות ולהתיישבות ברמת-השופט.

נישא לריזל ונולדו להם שני ילדים: שולה וצבי (ציקו). ברוך מילא תפקידים מרכזיים:  מזכיר, גזבר, סדרן עבודה, חבר בועדות שונות ועורך העלון. ראה תמיד את האדם לפני הקהילה. שילב באישיותו גישה ערכית ורעיונית לחיים ובדרכו הצנועה והכנה  נתן ביטוי להשקפותיו בראותו תמיד את האדם ותבונתו לפני הקהילה. אב אוהב לשולה וציקו, סב לכרמל, עומר, אדם, כרמי ואיתן.