שמעון שופטי 

1/1/1985 - 1/1/1915

שמעון שופטי - נולד בפולין בדומברוביצה (1915). עזב את בית הוריו בגיל 16 לוורשה. היה פעיל בשומר הצעיר. היה בהכשרה בגרודנו. עלה ב- 1934 והצטרף לקיבוץ ברחובות. ממייסדי רמת השופט. נישא לדבורק'ה ובנם גדעון מראשוני ילדי הקיבוץ. ברמת השופט נולדו ישי וברוך.

עבד ברפת ובלול ומילא תפקידים חברתיים בקיבוץ. מספר פעמים היה מזכיר הקיבוץ. נשלח לשליחויות באירופה, ארה"ב ובדרום אמריקה. היה כתב ושותף בעריכת עיתון "על המשמר".

 נפטר בפתאומיות בגיל 70.