בחירת שלושה חברים.חברות להנהלת הקיבוץ
משה מוטרפרל

משה מוטרפרל 

1/1/1985 - 1/1/1906