יהודה שטין 

1/1/1986 - 1/1/1913

יהודה שטיין

 נולד בשנת 1913 בעירה זאראסיי שבליטא. הוריו היו יהודית אדוקים ויהודה נשלח לישיבה. למרות חינוכו הדתי מצא דרכו לתנועת השוה"צ וביחד עם אחותו שפרה הצטרף להכשרה ועלה ארצה בשנת 1937. בגלל קומתו הנמוכה  ואולי בגלל גופו החלש דבק בו השם יהודה'לה.   שם זה ביטא לא פחות את חיוכו התמים שהיה מקדם בו כל אדם. יהודה'לה התחיל לעבוד בנוי אך בהמשך עבר לענף החשמלאות אותו למד בקורסים קצרים ובעיקר בכוחות עצמו. דגל בלימוד עצמי והִרבה לקרוא מחקרים ומאמרים בכל תחום. יהודה'לה אף כתב שירים לעת מצוא ובשנותיו האחרונות הסכים לתת להם פומבי. יהודה'לה חי ערירי וכך נפטר. את  סוד בדידותו ורווקותו שמר לעצמו, ורק שמועות קלושות על אהבת נעורים רחוקה נשמעו אודות סיבותיהן. נפטר בשנת 1986.