בחירת שלושה חברים.חברות להנהלת הקיבוץ
נעימה נעים

נעימה נעים 

1/1/1986 - 1/1/1911