בחירת שלושה חברים.חברות להנהלת הקיבוץ
אסתר כלב

אסתר כלב 

1/1/1986 - 1/1/1902