גולדי ראב מנדל 

1/1/1977 - 1/1/1921

גולדי ראב מנדל

24.11.1921-28.2.1977

גולדי נולדה בעיר קומרנו בסלובקיה על נהר הדונבה להוריה מרטון ורבקה. במשפחה היו עשרה אחים ואחיות, ופרט  לשלושה כולם הושמדו בשואה. המשפחה הייתה דתית אורתודוכסית. את לימודיה עשתה בעיר וכבר אז הופיעו בה הנטיות ל"מרדנות". בשלב זה היא הצטרפה לתנועת השומר הצעיר, שבה גדלה.  עם פרוץ מלחמת העולם השנייה הכל נהרס, ובעזרת יצחק הם מוציאים את אחת האחיות מהגטו. הודות לכך היא ניצלה. מסלובקיה נמלטה להונגריה, שם אז היה יותר בטוח, ופגשה את יצחק שהיה פליט פולני. הם התחתנו בהונגריה ומשם עלו ביחד בספינת המעפילים "בולבול". בקיבוץ מילאה תפקידים ועבודות שונים, אבל בעיקר השקיעה את מרצה באולפן לעברית. ליצחק וגולדי בן שלמה ובת רונית. מהם יש להם נכדים ונינים.