בצלאל רוזנבאום 

2/2/1976 - 15/6/1895

בצלאל  נולד בפולין ומשפחתו היגרה לפני המלחמת העולם השנייה  לארגנטינה. עלה עם אשתו רחל לארץ בשנת 1962, זאת בעקבות בתו גיטלה, חברת הקיבוץ, ומשפחתה. עד מהרה הוא השתלב בחיי הקיבוץ ובאורחותיו. את מצוות העבודה אימץ לליבו במסירות רבה. התחיל בתחנת הדלק, וסיים ב"כלבו", באמצע הוא עבד בחלוקת העיתון לחברים וכך הוא פגש בחיוך את רוב החברים בברכת "בוקר טוב", לכל אחד בשפתו: אידיש, פולנית, ספרדית, עברית...

בצלאל היה מאותם יהודי פולין בני תורה, שפרקי תנ"ך ומזמורים היו שגורים בפיו מצד אחד, ואיש העולם הגדול מצד האחר. הוא התעניין בכל מה שמתרחש בעולמנו המדיני והתרבותי. 

הלך לעולמו בגיל 81 שנה.