רחלי קרפ 

1/1/1975 - 1/1/1952

רחלי דלבה הגיעה לקיבוץ לחברת הנוער "מעין". היא הייתה ילדה יפיפיה, עליזה וחברתית. בתום שרותה הצבאי הצטרפה לגרעין "החורשים". לאחר שהכירה כאן את שאולי לבית קרפ, השניים נישאו והיא חזרה לקיבוץ. בתאונת דרכים אכזרית היא נהרגת ביחד עם חותנה -אריה קרפ. שאול ואמו אסתר נפצעים ושורדים. הקן שמשפחתי שזה עתה החלה לבנותו נהרס באיבו.