שרה אסא 

1/1/1971 - 1/1/1886

שרה אסא נולדה בעיר שומן שבבולגריה. כבעלת שכל בהיר הבינה, שעלייה לצעוד עם רוח הזמן; על כן גם נתנה לבנותיה את הבחירה העצמאית בדרך חייהן ושתים מהן עולות לארץ (דורה אסא קרן בתה, היא חברת רמת השופט וממיסדיו). האופיני באורח מחשבתה של שרה הייתה ההזדהות המלאה על דרך-החיים ודרך המחשבה של הדור ובנותיה, בתוכו.

היא עולה ארצה בשנת 1948 אל בנותיה, שהיו חברות לתנועה חלוצית, ומשתלבת חיש מהר בחיי הקיבוץ, תוך הבנה מלאה את ערכיו, תוך לימוד השפה העברית וקשירת קישרי חברה עם מבוגרים וצעירים גם יחד.

האסון במותה הטראגי של בתה, שהגיעה לביקור משפחתי מבולגריה - דיכא אותה מאד, החליש את כוח ראייתה ועל ידי כך נשללה ממנה הנאת הקריאה. בריאותה נתפוררה והלכה, כוחותיה הגופניים אזלו עד אשר הלכה לעולמה בשיבה טובה, צלולת דעת ובהירת מחשבה.