צבי קולבן 

1/1/1972 - 1/1/1912

צבי קולבן נולד ב- 1912 בבודפסט למשפחה יהודית מתבוללת לאב עורך דין במקצועו. סיים את הגימנסיה ההונגרית בהצטיינות לצד פעילות בשומר הצעיר ובהנהגה הראשית של התנועה.

 ב- 1936 צבי עלה ארצה והצטרף לקיבוץ "לשחרור". עבד בפרדס והיה פעיל בתרבות בקיבוץ.     ב- 1937 חזר לאירופה לפעילות ציונית בהונגריה ויוגוסלביה עד שגורש והצליח לחזור לארץ באונייה האחרונה שהפליגה מאירופה. ב- 1948 .נישא לחסיה ונולדו להם שתי בנות תלמה ועדה. צבי, חסיה והבנות יצאו לשליחות בהונגריה ובווינה מטעם הסוכנות ומפ"ם לטפל בעליית היהודים (עלייה בלתי לגלית) ארצה.

עם חזרתו לארץ ב-1951 נולד בנו אמיר. צבי עבד ברפת, היה פעיל כלכלי בקיבוץ, רכז משק ואף המרכז הראשון של קורס רכזי משק קיבוציים. צבי מכהן במזכירות הקיבוץ, בוועדת תכנון, בוועדת משק וכנציג רמת השופט במועצה האזורית. נפטר בצעירותו ממחלה קשה והוא רק בן 60 שנה.