טיול הקיבוץ מסלול גימלאים

02/05/2015 20:42

צילמה תמר שושני