תערוכה של יחזקאל דנגור פברואר 2015

25/02/2015 19:35

צילם שלמה מנדל