פורים ילדים 2020

15/05/2020 14:05

צילם שלמה מנדל