בחירת שלושה חברים.חברות להנהלת הקיבוץ

טו בשבט 2017

21/02/2017 16:05

צילם שלמה מנדל