טיול הקיבוץ 1-2 במאי 2015 חצבה, מסלול ותיקים

03/05/2015 11:43

צילם רן חכים