עדכון בנושא תרופות

מנהלת הקהילה (11/03/2020 16:35)

שלום לחברים,

לאחר שיחה נוספת עם ד"ר פרנקל, כדי להקל על החברים המשתמשים בתרופות כרוניות, נקבע ההסדר הבא:  התרופות תגענה למרפאה כפי שהיה עד עתה באופן מרוכז.

כדי לעמוד ביעד זה משתנה שיטת הזמנת התרופות והיא תיעשה פעם בארבעה חודשים.

מתאריך 1/4/2020 כל חבר שזקוק לתרופות כרוניות למשך 4 חודשים קדימה חייב להביא לאחות המרפאה דניאלה עד תאריך ה- 13 בחודש דף כתוב עם  רשימת התרופות להן הוא זקוק למשך ארבעה חודשים.  יש לרשום על הדף שם מלא ומספר תעודת הזהות.

כל שינוי שיידרש בהזמנה הרבעונית, או דרישה לתרופות נוספות יש לבקש שוב מדניאלה בכתב ואותן יהיה החבר צריך לרכוש בבית המרקחת ביוקנעם.

חברים שאין ביכולתם להגיע ליוקנעם ידווחו על כך למרפאה.