תרומה לקהילה של קבוצת " נרקיס" (כיתה ו') שימור פינה בקיבוץ

27/12/2016 16:22

6 דקלים מאחורי הארכיון לזכר שישה  מיליון היהודים שנרצחו בשואה. שתל את הדקלים דב רוסק בהיותו עובד הארכיון.

צילם שלמה מנדל