פורים ילדים 2016

15/05/2016 13:34

צילם שלמה מנדל