ילדי גן "הדס" דורכים יין קיץ 2017

29/09/2017 12:24

צילם שלמה מנדל