בחירת שלושה חברים.חברות להנהלת הקיבוץ
דורון קולבן

דורון קולבן 

1/1/1943 - 1/1/1943