בחירת שלושה חברים.חברות להנהלת הקיבוץ
דני מרצ'בסקי

דני מרצבסקי 

1/1/1953 - 1/1/1953