חדווה חצקל 

1/1/1950 - 1/1/1914

דוה חצקל ז'ולטי – נולדה בפונידל שבליטא. אביה מת בהיותה רכה בשנים וחדוה עזרה רבות בפרנסת המשפחה. הייתה חברה בשומר הצעיר  ועלתה לארץ ב-1938 ל"מצפה השרון". הכירה ברחובות את נתן ז'ולטי והם הקימו משפחה. נולדו להם שני ילדים: אורה ואברהם. חדוה נפטרה ממחלה בשנת 1950 והשאירה בעל וילדים קטנים.