בחירת שלושה חברים.חברות להנהלת הקיבוץ
חגית בלכר

חגית בלכר 

1/1/1946 - 1/1/1945