בחירת שלושה חברים.חברות להנהלת הקיבוץ
ציפורה מרצ'בסקי

ציפורה מרצ'בסקי 

1/1/1951 - 1/1/1951