עליזה לישצינסקי 

10/4/1947 - 1/1/1914

נולדה בפיוטרקוב בפולין ועלה לארץ בשנת 1934.

הייתה מראשונות חברות הקיבוץ. בהכשרה בפולין הגיעה עליזה לשלב ההכנה לחיי העמל בקיבוץ והיא קטנה ושברירית. היא הפתיעה את כולם בכושר עמידתה מול קשיי יום -יום בחיי הקיבוץ. עבדה בכל עבודה שנידרשה. 

נפטרה ברמת השופט ולה נכרה הקבר הראשון באדמת הקיבוץ.