מרים חזקיהו 

24/5/1962 - 1/1/1888

נולדה בויצין בבולגריה בשנת 1888

אם יהודיה טיפוסית שעמדה במרכז קינה המשפחתי, בהעניקה שפע אהבה לבעלה ולשני ילדיה. קן זה היא טיפחה ברוב חן ותבונה. בגיל 37 נתאלמנה, ומאז נהפכו חייה למאבק רצוף של קיום המשפחה ועל הקניית השכלה לילדיה.

עם העליה הגדולה מבולגריה עלתה גם היא לישראל ב- 1948 ומסיבות משפחתיות הגיעה לרמת השופט רק 10 שנים לאחר מכן להיות קרובה לבנה משה חזקיהו ומשפחתו.

כאן בקיבוצנו הגיעה אל המנוחה והנחלה לאחר ימי עמל קשים. היא אהבה את חיי הקיבוץ ובכל הזדמנות היתה מביעה את התפעלותה מאורח החיים ומיחס החברים אל הוריהם הזקנים.

ארבע שנים זכתה להיות בקיבוץ;לאחר מחלה קצרה וללא סבל רב הלכה לעולמה.