דבורה וולוקוביצקי 

1/1/1960 - 1/1/1916

דבורה נולדה בווילה שבליטא בשנת 1916.היא באה מבית שלחם על קיומו. את חינוכה הראשון היא מקבלת בבית ספר לאידיש. בגיל הנעורים היא מצטרפת לתנועה הציונית והיא לוחמת אמיצה למען ערכיה בסביבת בית הספר שראה בכך ראקציה.

לא שפרו עליה ימי ילדותה ובגיל צעיר היא נאלצת להפסיק את לימודיה ולשאת בעול המשפחה. צמאונה לדעת רודף אחריה ומעורר בה רצון עז לקריאה ולמידה עצמית. היא מופיעה בקן השומר הצעיר כשווה עם הגימנזיסטים שבגדודה.

את מלחמת העולם השנייה היא שורדת דרך גטו קובנה, גטו באסטוניה, ומשם מועברת לגרמניה דרך שטושהוף למחנה הריכוז ברגן בלזן. לאחר המלחמה היא עולה ארצה (1947) ומצטרפת לקיבוץ רמת השופט. נושאת בתפקידים, כל עניין נוגע לה בחום ליבה ומבטאת את האור שבחיי הקיבוץ על פני הצל.

שנתיים היא נאבקת במחלה ממארת ונגדעת מחיי הקיבוץ תוך יסורים רבים.