איתן פישמן 

1/1/1958 - 1/1/1939

איתן פישמן (1939 – 1958) נולד ברחובות ב-1939 בין ילדי הקיבוץ הראשונים. גדל בקיבוץ עם ילדי "נחליאלי" ובהמשך עם נערי "ארז". כמעין המתבגר היה, מקורי, שופע רעיונות, עצמאי ולא מרפרף עם צימאון אדיר לדעת ונטייה ליצירה רוחנית ולירית אותם ביטא במאמרים שכתב ובשירים מבורכים. השקיע את מרצו הרב בהדרכה, כשליח התנועה בעיר ובעבודת השדה בקיבוץ. בעצם שגשוגו כרע, כבה לפידו וחוט זהבו נדם.