שרה שלו 

1/1/1965 - 1/1/1913

 

שרה שלו (יודיץ') נולדה בפולין בעירה באזור ביליסטוק למשפחה ציונית מסורתית, הצטרפה לשומר הצעיר, ומתלמידה ובת מפונקת הפכה להיות פעילה ואף יצאה להכשרה שכללה עבודות

קשות ביותר. עלתה ב-1936 לקיבוץ ל"שחרור" ברחובות, הכירה את פייבל ושם נולד בכורה יאיר. ברמת השופט נולדו שאול ודב (דובי).

הייתה בין ראשוני רמת השופט ונפטרה בגיל 52 ממחלה.