בחירת שלושה חברים.חברות להנהלת הקיבוץ
הרש בידר

הרש בידר 

1/1/1963 - 1/1/1888